Badania

Ranking ryzyk ekonomicznych dla firm.

Quarter 1, 2019
Badania

Ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.

Choć wzrost gospodarczy w Polsce był w 2018 roku najszybszy od dekady to liczba niewypłacalnych firm zwiększyła się o 50 proc. w porównaniu z 2015 r.

Udział wynagrodzeń w PKB rośnie, a udział zysków firm spada co jest bardzo korzystne dla konsumentów, ale jednocześnie stawia modele biznesowe wielu średnich i mniejszych firm przed dużym ryzykiem.

Transport i budownictwo to branże najbardziej narażone na wzrost kosztów pracy co wynika z relatywnie wysokiej relacji płac do przychodów oraz dużego rozdrobnienia branży.

Producenci metali i wyrobów chemicznych są najbardziej narażeni na zmiany cen energii ponieważ są to branże o najwyższym z analizowanych branż wskaźniku relacji kosztów energii do przychodów.

Branżą najmniej narażoną na różne wstrząsy są producenci pojazdów i części co wynika m.in. z długookresowego charakteru relacji między dostawcami i odbiorcami w łańcuchach produkcji.

produkcja

Zagrożenia dla firm w 2019 roku

  • wzrost płac
  • osłabienie koniunktury
  • niewypłacalność kontrahentów
  • wzrost cen energii
  • zmiany stóp procentowych

Raport SpotData dla KUKE SA. Źródło spotdata.pl

Pobierz raport
Chcesz więcej takich informacji?

Otrzymuj powiadomienia

Dbamy o ochronę Twoich danych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Sukcesja w firmie
Blog

Biznes czy rodzina?

Sukcesja firmy to skomplikowany proces, do którego trzeba się dobrze przygotować. Oto jak podejść do sukcesji, aby firma zdrowo się rozwijała.
Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?
Blog

Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?

Podatki kojarzą się zazwyczaj negatywnie, ale czy mogą być Twoim sprzymierzeńcem i źródłem przewagi konkurencyjnej? Zapraszamy do lektury artykułu!
Wyzwania w branży tworzyw sztucznych i opakowań
Blog

Wyzwania w branży tworzyw sztucznych i opakowań

Dowiedz się przed jakimi wyzwaniami stanęły firmy z branży tworzyw sztucznych i opakować w 2022 roku!
Jak przeprowadzić firmę przez kryzys
Blog

Jak przeprowadzić firmę przez kryzys

Wcześniej pandemia koronawirusa, teraz wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję oraz Białoruś. Kryzys może pojawić się w każdej chwili i dotknąć każdą firmę.