Więcej gotówki dla firm dzięki gwarancji BGK

Updated: 4 stycznia 2022

– Dla przedsiębiorców doświadczonych nie tylko bezpośrednio przez restrykcje pandemiczne, ale także przez zjawiska ekonomiczne będące ich następstwami, główną korzyścią z faktoringu udzielonego w ramach programu gwarancji jest poprawa płynności. W dobie galopującej inflacji istotne są również atrakcyjne warunki finansowania: wyższe limity i dłuższe okresy finansowania oraz niższe koszty. Oznacza to łatwiejszy dostęp do faktoringu, zwłaszcza dla firm w trudnej sytuacji finansowej – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services, jednej z 17 firm faktoringowych działających w programie.

Podsumowanie efektów działania gwarancji faktoringowych

Program gwarancji faktoringowych działa od września 2020 roku, wyasygnowano na niego 11,5 mld zł. Od początku pomyślany był przez Polski Związek Faktorów i BGK jako forma dodatkowego wsparcia płynności firm w okresie pandemii. Na koniec listopada 2021 roku udzielono gwarancji na łączną kwotę 3,46 mld zł, zabezpieczając 4,7 mld zł limitów faktoringowych. Łącznie do tego momentu udzielono 683 gwarancje.

- Wykorzystanie na poziomie 30 proc. nie wydaje się duże. Z drugiej strony, widać, że rynek faktoringowy się rozpędza. Zdobyte doświadczenie powoduje, że efektywność pozyskiwania gwarancji jest coraz większa, a sam proces naprawdę mało skomplikowany dla przedsiębiorców. Na przykład w Bibby Financial Services liczba zabezpieczonych limitów wzrosła 2,5 krotnie na koniec 2021 r. w stosunku do końca 2020 r. Moim zdaniem warto jeszcze zmodyfikować niektóre warunki, aby w większym stopniu zagospodarować wyasygnowane środki i wesprzeć przedsiębiorców sprawdzonym już mechanizmem poprawiając ich sytuację finansową – dodaje Tomasz Rodak.

Gwarancja jest dodatkowym zabezpieczeniem dla firmy faktoringowej, dzięki czemu może ona zaproponować lepsze warunki finansowania dla klienta. Maksymalne zabezpieczenie wynosi 80 proc. wartości limitu faktoringowego, a wysokość gwarancji może wynieść aż 200 mln zł, co oznacza, że przedsiębiorca może otrzymać finansowanie w kwocie nawet 250 mln zł.

Jak uzyskać gwarancję?

Program gwarancji faktoringowych dostępny jest dla przedsiębiorstw działających w każdej branży, poza instytucjami finansowymi korzystającymi z faktoringu. Skorzystać mogą firmy każdej wielkości, zarówno te z segmentu MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania gwarancji jest spełnienie wymagań BGK.

Formalności związane z przyznaniem gwarancji przedsiębiorca realizuje w jednym miejscu – u swojego faktora. Dzięki temu procedura jest szybka i bardzo prosta.