Administratorem podanych poniżej danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134 (dalej BFS). Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje inspektor ochrony danych (dalej IOD), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: IOD@BibbyFinancialServices.pl

Podanie danych i wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług BFS, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcami danych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych oraz podmioty, którym administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wysyłając formularz zgłoszeniowy do Bibby Financial Services potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz naszą Politykę prywatności i cookies