Dla Brokerów

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy biura rachunkowe, brokerskie, doradców i pośredników finansowych, księgowych, prawników i inne podmioty gospodarcze nawiązujące kontakty z przedsiębiorstwami, dla których zasadne byłoby zastosowanie usługi faktoringu. 

Państwo, jako doradcy finansowi, pośrednicy handlowi itp. najlepiej orientujecie się w potrzebach finansowych swoich Klientów. Poznając dodatkowo naszą ofertę, jesteście w stanie ocenić, czy nasze usługi są dopasowane do prowadzonej przez Nich działalności gospodarczej. W ten sposób, identyfikując trudności związane z płynnością finansową, możecie Państwo wskazać Klientom konkretne, szybkie i skuteczne ich rozwiązanie.

Państwa korzyści ze współpracy z Bibby Financial Services to:

  • rozszerzenie wachlarza oferowanych przez Państwa usług
  • stały dochód w postaci prowizji wypłacanej przez nas przez cały okres trwania Umowy Faktoringowej z poleconym przez Państwa Klientem
  • satysfakcja Państwa Klientów

Korzyści dla Państwa Klientów to:

  • pozyskanie kapitału obrotowego
  • usprawnienie przepływu gotówki
  • dyscyplinowanie Odbiorców w regulowaniu należności
  • dostęp do korzystnych rabatów oferowanych przez Dostawców
  • więcej ...