produkcja łożysk

MŚP w UK z nowymi wyzwaniami biznesowymi

Przez ostatnie miesiące coraz więcej przedsiębiorców musiało dostosować swój biznes do sytuacji pandemii. Wciąż jednak przed MŚP stoją nowe wyzwania. Świat wygląda dziś zupełnie inaczej niż rok temu i będzie nadal się zmieniał.

Badanie, którego wyniki prezentujemy, zostało przeprowadzone w okresie od 9 lipca do 18 lipca 2020 r. przez Bibby Financial Services w Wielkiej Brytanii wśród 500 właścicieli i decydentów w małych i średnich firmach z sektorów produkcji, budownictwa, handlu hurtowego, transportu, handlu detalicznego i usług.

Pobierz raport >>

produkcja

Kluczowe wnioski z badania

  • Dwie piąte MŚP, aby zabezpieczyć swoją sytuację finansową, zdecydowało się wysłać pracowników na urlop;
  • Jedno na dziesięć MŚP było zmuszone do zwolnień pracowników;
  • Jedna trzecia badanych firm odnotowała wzrost zamówień od czasu złagodzenia obostrzeń związanych z pandemią;
  • 22% MŚP ma problemy z utrzymaniem ciągłości łańcucha dostaw z powodu tymczasowego lub trwałego zamknięcia firm przez dostawców;
  • Jedna na pięć firm zdecydowała się na kredyt, aby utrzymać płynność finansową;
  • Połowa kontrahentów opóźniania się w płatnościach, a 28 procent MŚP ucierpiało z powodu nieściągalnych długów

produkcja

Powrót do normalności

Od czasu złagodzenia obostrzeń wiele brytyjskich MŚP wraca do normalnego funkcjonowania. Ponad jedna czwarta przedsiębiorców pozwoliła pracownikom wrócić z przymusowych urlopów. Jednak więcej niż jedna na dziesięć firm twierdzi, że wciąż ma problem z otworzeniem biznesu na nowo.

Jednak trudno mówić o powrocie do normalności. Wciąż obowiązują wytyczne dotyczące zachowania dystansu czy reżimu sanitarnego w miejscach pracy czy lokalach, co utrudnia prowadzenie firmy.

 


produkcja

Wpływ sytuacji gospodarczej na kondycję MŚP w Wielkiej Brytanii

Właściciele firm odczuwają presję finansową. Jeden na pięciu przedsiębiorców twierdzi, że wykorzystuje kredyt, aby utrzymać płynność finansową, a ponad połowa uważa, że nie będzie w stanie pokryć wszystkich kosztów działalności.

Połowa MŚP twierdzi, że kontrahenci płacą z opóźnieniem. A 28% przyznaje, że ucierpiało przez długi, ponieważ niektórzy klienci nie płacą na czas lub płacą jedynie część zadłużenia.

 


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub