FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co to jest faktoring?

Faktoring jest elastyczną formą finansowania działalności przedsiębiorstwa, dzięki której pieniądze należne Państwu za dostarczone kontrahentom towary lub usługi otrzymują Państwo krótko po wystawieniu faktury z odroczoną płatnością.

Na czym polega faktoring?

Usługa polega na wykupie przez faktora, czyli firmę Bibby Financial Services, wierzytelności Państwa przedsiębiorstwa. W ramach faktoringu następuje więc cesja wierzytelności – Bibby Financial Services przejmuje Państwa wierzytelności, wypłacając na Państwa konto do 90% wartości zaksięgowanych faktur. Gdy kontrahent ureguluje z nami ciążące na nim zobowiązania, przekazujemy Państwu pozostałą należną kwotę.

Kto może skorzystać z usługi faktoringu?

Faktoring oferowany jest firmom o charakterze usługowo-handlowym i produkcyjnym, których działalność wymaga współpracy sprzedażowej z innymi podmiotami. Mogą korzystać z niego zarówno mikrofirmy, jak i duże przedsiębiorstwa, a także podmioty z trudnościami w zachowaniu płynności finansowej. Bibby Financial Services oferuje różne rodzaje faktoringu, w tym także usługę dla transportu oraz faktoring eksportowy, który dedykowany jest przedsiębiorcom współpracującym z zagranicznymi kontrahentami.

Jakie warunki muszę spełnić, by otrzymać fundusze z tytułu faktoringu?

Gdy zostanie podpisana umowa faktoringowa, jedynym koniecznym do spełniania warunkiem jest dostarczenie nam kopi faktury wystawionej kontrahentowi. Na jej podstawie firma Bibby Financial Services wypłaca Państwu środki, a także podejmuje się zarządzania przejętymi wierzytelnościami.

Jak szybko środki trafią na moje konto? 

Należność w wysokości do 90% wartości widniejącej na fakturze zostaje przekazana Państwu przelewem w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania faktury przez Bibby Financial Services. Pozostałą kwotę otrzymują Państwo, gdy dłużnik wpłaci na nasze konto należną sumę.

Nie mam zdolności kredytowej w banku. Czy mogę skorzystać z faktoringu?

Tak. Nasz firma działa niezależnie od instytucji bankowych. Posiadamy własne instrumenty do określania zdolności kredytowej. Dla firm, które utraciły płynność finansową w efekcie zatorów płatniczych, oferujemy faktoring restrukturyzacyjny. Dzięki tej usłudze zyskują Państwo możliwość regulowania bieżących zobowiązań, odzyskania płynności finansowej i dalszego rozwoju. Tego rodzaju usługa obejmuje także wsparcie w zakresie windykacji oraz restrukturyzacji zadłużenia Państwa przedsiębiorstwa.

Co się stanie, gdy mój Kontrahent nie dokona płatności? 

Postępowanie w sytuacji, gdy kontrahent nie wywiąże się ze zobowiązania, może być różne i zależy od tego, jakiego rodzaju umowa faktoringu została zawarta. W przypadku faktoringu z regresem, czyli niepełnego, obowiązek uregulowania płatności spada z powrotem na faktoranta, czyli Państwa firmę. Jeśli natomiast korzystają Państwo z faktoringu bez regresu, konsekwencje niewypłacalności kontrahenta przejmuje Bibby Financial Services.

Czym różni się faktoring pełny od niepełnego?

Faktoring pełny oznacza, że faktor finansuje należności faktoranta, a jednocześnie przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta. Państwa firma zyskuje więc nie tylko źródło finansowania działalności, ale również ochronę przed skutkami zatorów płatniczych – z tego powodu tego rodzaju usługa należy do najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców.Jeśli chodzi o faktoring niepełny, w sytuacji niewypłacalności dłużnika to faktorant – czyli Państwa firma – przejmuje obowiązek uregulowania należności i rozliczenia się z otrzymanych wcześniej środków.

Co zyskam, korzystając z faktoringu?

Usługi faktoringowe pozwalają na finansowanie bieżącej działalności firmy bez potrzeby korzystania z kredytu bankowego. Dzięki nim otrzymują Państwo środki ze sprzedaży towarów lub usług niemal natychmiast po zawarciu transakcji, a profesjonalne zarządzanie należnościami przejmuje Bibby Financial Services. Faktoring pozwala uniknąć utraty płynności finansowej, umożliwia rozwój firmy i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.