Sprawdź co mamy dla Ciebie:

Twoje zadania:

 • tworzenie narzędzi i aplikacji w oparciu o język PHP i technologie webowe
 • prace przy rozwijaniu i utrzymaniu aktualnych aplikacji
 • wsparcie techniczne przy rozwiązywaniu problemów użytkowników z aplikacjami
 • tworzenie dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim
Aplikuj

Nasze oczekiwania:

 • dobra znajomość języka PHP
 • dobra znajomość technik programowania zorientowanych obiektowo
 • podstawowa znajomość języków i technologii webowych takich jak: HTML5, JavaScript, CSS
 • umiejętność korzystania z systemów kontroli wersji oprogramowania i narzędzi pracy zespołowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie dokumentacji technicznej i dokumentowanie kodu źródłowego

informatyk

Mile widziane:

 • znajomość framework:  CodeIgniter w wersji 2 lub 3 
 • znajomość komponentów: Symfony, Doctrine2, Swift Mailer, Twig
 • podstawowe umiejętności konfiguracji serwera Apache 2.4

 

Przesyłając aplikację dołącz do CV próbkę swoich umiejętności:

 • przykłady zrealizowanych projektów
 • adres własnego konta GitHub lub innego podobnego serwisu do publikacji własnego kodu

współpraca

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia 
 • współpracę na umowę zlecenie 
 • przyjazną atmosferę
 • realizację odpowiedzialnych zadań i ciekawych projektów 
 • współpracę z kreatywnym i zaangażowanym zespołem

Klauzula informacyjna i zgody

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do  BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O., AL. JEROZOLIMSKIE 134 WARSZAWA 02-305 (Zleceniodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Zleceniodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji Młodszego Programisty PHP (współpraca w oparciu o umowę zlecenie)
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć obie zgody, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl lub pod adresem: aliana@bibbyfinancialservices.pl  
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji Młodszego Programisty PHP przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu ich przedawnienia (obecnie, zgodnie z Kodeksem cywilnym jest to okres 10 lat). 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami, otrzymanych dokumentów nie zwracamy, lecz – po zakończeniu okresu przechowywania – usuwamy.
Twoje dane osobowe możemy przekazać, pracownikom administratora danych, uczestniczącym w rekrutacji, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl   lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem IOD@bibbyfinancialservices.pl