team work

Kluczowe obowiązki:

 • Pełnienie funkcji centralnego punktu łącznikowego w zakresie wszystkich kwestii związanych z raportowaniem w obszarze wyników na potrzeby lokalne i  Pionu Finansowego Grupy BFS, przy jednoczesnym reprezentowaniu opinii Zespołu Zarządzającego BFS PL
 • Współpraca z członkami zespołu Finansowego Grupy oraz Zespołu Finansowo- Księgowego Spółki w zakresie dostarczania raportów zarządczych, tak aby były one wnikliwe, sporządzane z należytą starannością i terminowo
 • Sporządzanie wszystkich dokumentów dotyczących planowania i analizy finansowej, z nastawieniem na ciągłe doskonalenie i świadomością biznesową, obejmujące planowanie, prognozowanie i miesięczne raporty zarządcze dla całej działalności
 • Współpraca z Zespołami FP&A, Financial Control, Treasury and Profitability Grupy BFS w charakterze lokalnego partnera biznesowego w Polsce, w celu zapewnienia spójności informacji w zakresie planowania i prognozowania, czynników wpływających na wyniki BFS PL i zapytania dotyczące kontroli finansowej, wymogów w zakresie finansowania i płynności, trendów i propozycji cenowych, lokalnych inwestycji i inicjatyw strategicznych
 • Edukowanie i informowanie BFS Finance Team w zakresie działalności w Polsce, przygotowywanie analiz biznesowych, identyfikowanie lokalnych problemów w w/w zakresach
 • Budowanie dobrych relacji wewnętrznych z zespołem zarządzającym BFS PL, Zespołem Finansowo-Księgowym oraz z innymi kluczowymi osobami, pełniącymi funkcje kontrolne w firmie
 • Budowanie dobrych relacji z Zespołem Finansowym Grupy BFS
 • Dostarczanie i/lub wspieranie projektów i analiz ad hoc, zgodnie z oczekiwanymi założeniami
 • Udział w tworzeniu dobrze zarządzanego, znormalizowanego, a jednocześnie elastycznego zestawu raportów, umożliwiającego użytkownikom końcowym dostęp do odpowiednich informacji i zgłębianie ich w celu zrozumienia przyczyn leżących u podstaw obserwowanych rezultatów/ trendów
 • Dogłębne zrozumienie głównych obszarów działalności grupy oraz kluczowych czynników wpływających na ich wyniki biznesowe, a w konsekwencji podejmowanie odpowiednich wyzwań w celu zapewnienia realizacji celów
 • Wypełnianie wszystkich wymogów w zakresie ładu korporacyjnego i compliance oraz zapewnienie, że wszystkie działania sprawozdawcze i kontrolne, wymagane przez organy regulacyjne, są prowadzone zgodnie z wymaganymi standardami.
Aplikuj

współpraca

Wymagania:


 • Certyfikat CIMA / ACCA lub podobny
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku (w analizowaniu, opracowywaniu i prezentowaniu informacji zarządczej, w długoterminowym planowaniu i prognozowaniu wszystkich aspektów finansowych (ceny, płynności, finansowania oraz inwestycji, wskaźników RZiS i bilansu)
 • Znakomite zdolności analityczne
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Świadomość biznesowa i umiejętność przedstawiania sytuacji za pomocą liczb
 • Doświadczenie w operowaniu danymi i zaawansowana znajomość programu Excel
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Stosowanie aplikacji/wdrażanie systemów do tworzenia raportów/informacji zarządczej (znajomość Power BI mile widziana)
 • Proaktywność, sumienność i dociekliwość oraz zdolność do obiektywnego kwestionowania istniejącego stanu rzeczy

team

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Odpowiedzialną pracę i możliwości rozwoju
 • Pracę w modelu hybrydowym
 • Elastyczne godziny pracy
 • 26 dni urlopu niezależnie od stażu zawodowego
 • Dodatkowe wynagrodzenie premiowe uzależnione od osiąganych wyników
 • Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
 • Dofinansowanie do zajęć j. angielskiego
 • 3 dni płatne do wykorzystania na wolontariat w każdym roku
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy

Klauzula informacyjna i zgody

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 134 WARSZAWA 02-305 (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Eksperta ds. Strategicznego Planowania i Analiz (praca w oparciu o umowę o pracę).

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć obie zgody, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl lub pod adresem: aliana@bibbyfinancialservices.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Ekspert ds. Strategicznego Planowania i Analiz przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu ich przedawnienia (obecnie jest to okres 3 lat dla UOP i 6 lat dla umów cywilno-prawnych).  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami, otrzymanych dokumentów nie zwracamy, lecz – po zakończeniu okresu przechowywania – usuwamy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać, pracownikom administratora danych, uczestniczącym w rekrutacji, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

W związku z rekrutacją Ekspert ds. Strategicznego Planowania i Analiz Twoje dane osobowe zostaną przekazane do Bibby Financial Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej ważną do 27 czerwca 2025 r., Wielka Brytania zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem IOD@bibbyfinancialservices.pl