Ekran laptopa z raportem

Co to jest Biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT (zwana też white list) to wykaz informacji dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG, która zaczyna obowiązywać od 1 września 2019 roku. Zastąpi dotychczas funkcjonujące listy podatników: zarejestrowanych niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Celem wprowadzenia Białej listy jest m.in. uszczelnienie systemu podatku VAT i zlikwidowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Wszyscy przedsiębiorcy przed wykonaniem płatności dla dostawców produktów i usług zobowiązani są do sprawdzania na Białej liście, czy są oni czynnymi podatnikami VAT.  Zgodnie z ustawą płatność za fakturę VAT powinna się odbyć wyłącznie na numer rachunku bankowego znajdującego się na Białej liście.


mężczyzna pracujący na komputerze

O czym klient faktoringowy powinien wiedzieć korzystając z Białej listy podatników VAT?

Każdy przedsiębiorca będzie mógł teraz łatwo sprawdzić, czy jego kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i jaka jest jego historia. Dane podatników na Białej liście będą aktualizowane raz na dobę. Do momentu wdrożenia we własnej firmie automatycznego sprawdzania rachunku w wykazie, takiej weryfikacji powinno dokonywać się przed każdym przelewem, oraz okresowo. Sankcje za płatność wykonaną na rachunek inny niż przypisany do danego przedsiębiorstwa na Białej liście, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Jednak już teraz warto przygotować firmę na zmiany. Do standardowej procedury nawiązywania relacji z nowym kontrahentem warto więc włączyć pobieranie stanu z Białej listy na dzień podpisania umowy i zarchiwizowanie go. Następnie należy monitorować stan kontrahenta – poprzez programy księgowe, kanały bankowości elektronicznej, a w początkowej fazie zapewne ręcznie.

 


biurko

Czy wprowadzenie Białej listy podatników VAT zmienia coś w obowiązkach wystawcy faktury?

Jako przedsiębiorca korzystający z faktoringu powinieneś pamiętać o tym, aby umieszczać na wystawianej fakturze informacje o firmie faktoringowej. Jest to tzw. nota cesyjna lub klauzula faktoringowa. Wszystkie konta firmy faktoringowej zostaną zamieszczone na Białej liście. Firmy faktoringowe operują jednak na setkach tzw. rachunków cesyjnych więc może dojść do takiej sytuacji, że na dzień 1 września 2019 r. konkretny (zwłaszcza nowy) rachunek cesyjny nie widnieje w Wykazie. Dążymy jednak do zachowania pełnej aktualności w trosce o dobro faktorantów i odbiorców. Gdyby taka sytuacja miała miejsce i została zauważona przez faktoranta albo odbiorcę – proszę poinformuj nas o tym. Wprowadzenie Białej listy podatników VAT nie ma wpływu na zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa.


biurko

Skąd mogę wiedzieć, że faktura, którą mam zapłacić, została przekazana do firmy faktoringowej?

Każdy przedsiębiorca przekazujący wystawione faktury do firmy faktoringowej, ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich kontrahentów (odbiorców). Ponadto na każdej umowie znajduje się odpowiednia informacja, zwana notą cesyjną lub klauzulą faktoringową. W razie wątpliwości można upewnić się u wystawcy faktury albo upewnić się w firmie faktoringowej, że cesja nie została odwołana. Płatność za fakturę zgłoszoną do faktoringu odbywa się na rachunek firmy faktoringowej. Jest on podany w dwóch miejscach: pod danymi wystawcy faktury oraz w adnotacji na dole faktury. Płatnik jest zobowiązany sprawdzić numer rachunku bankowego firmy faktoringowej na Białej liście podatników VAT. Ważne, aby podczas weryfikacji wprowadzić numer rachunku, wówczas wyświetli się nazwa firmy faktoringowej. Nie należy wprowadzać numeru NIP widniejącego na fakturze, ponieważ jest to numer wystawcy faktury, a więc sprzedawcy.


biurko

Czyj numer rachunku trzeba sprawdzić na Białej liście w przypadku faktury przekazanej do faktoringu?

W przypadku faktur przekazanych do faktoringu pod danymi wystawcy (nazwa i adres firmy oraz numer NIP) widnieje numer rachunku bankowego firmy faktoringowej (tzw. rachunek cesyjny). Przed wykonaniem przelewu można zweryfikować ten numer rachunku na Białej liście podatników VAT. Trzeba jednak pamiętać, by wyszukiwać wyłącznie numer rachunku bankowego i nie wprowadzić omyłkowo numeru NIP kontrahenta.

 

Artykuł powstał we współpracy z adw. Bartoszem Nadra (http://www.jaskowiak-nadra.pl/).


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub