Global Business Monitor - Polska

2017

Wyniki międzynarodowego badania

O BADANIU GLOBAL BUSINESS MONITOR

Global Business Monitor jest to międzynarodowe badanie przeprowadzone na próbie ponad 1600 małych i średnich przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Kanady, Czech, Francji, Holandii, Singapuru i Hong Kongu.

Raport

Pobierz Global Business Monitor wyniki dla Polski

Infografika

Pobierz infografikę - Global Business Monitor

Najważniejsze wyniki badania

  •  Polityka Stanów Zjednoczonych (29%) i Brexit (20%) postrzegane są jako największe zagrożenia dla globalnego wzrostu
  •  Dwie trzecie (65%) MŚP ma obawy co do stanu gospodarki światowej
  •  Ponad połowa (53%) uważa gospodarki lokalne / krajowe za dobrze działają

Pobierz pełny raport badania Global Business Monitor

 

Pobierz pełny raport