Firmy współpracujace z Bibby Financial Services

 

 BPCC

BRITISH POLISH CHAMBER OF COMMERCE to rozbudowana sieć brytyjsko-polskich kontaktów biznesowych. Od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej – aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych i promuje najlepsze praktyki.www.bpcc.org.pl/

KUKE S.A.- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jest firmą ubezpieczającą transakcje handlowe. Od 1991 roku oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jej działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. www.kuke.com.pl


Factors Chain International, największe międzynarodowe zrzeszenie faktorów powstałe w 1968 r., obejmujące swoim zasięgiem firmy faktoringowe na całym świecie. www.fci.nl/en

Polski Związek Faktorów jest organizacją zrzeszającą największe firmy faktoringowe działające w Polsce. Ideą działania Związku jest popularyzacja usług faktoringowych jako narzędzia finansowania oraz gwarancja wysokiej jakości usług firm stowarzyszonych. www.faktoring.pl

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - Celem KRD BIG SA jest budowanie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji o rzetelnych i niesolidnych podmiotach gospodarczych i konsumentach. www.krd.pl

ERIF Biuro informacji gospodarczej - to platforma służąca gromadzeniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorstw. www.erif.pl

Europejska Giełda Transportowa TRANS to miejsce do wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach ciężarowych na obszarze całej Europy. Z giełdy korzystają firmy transportowe oraz firmy zlecające wolne ładunki do przewiezienia - firmy spedycyjne, firmy produkcyjne oraz firmy handlowe. www.trans.eu