Ventus - o faktoringu w Bibby Financial Services

 

Rafał Jankowski – wiceprezes Ventus Sp. z o.o – opowiada, w jaki sposób usługi faktoringowe pomogły w rozwoju jego firmy. Spółka, którą zarządza, powstała 8 lat temu. Zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych, a konkretnie folii porolniczych. Dawniej był to produkt niechciany, nielegalnie palony, deponowany na wysypiskach. Obecnie sytuacja się zmieniła. Firma Ventus przetwarza miesięcznie blisko 2 tys. ton tego odpadu, uzyskując ponad połowę wysoko jakościowych regranulatów. Służą one do produkcji elementów plastikowych – głównie folii cienkich oraz gładkich, worków na odpady, folii stretch.

Zakład znajduje się w Ciechanowie w budynkach byłej cukrowni. Obecnie pracuje tam 160 osób. Początki były jednak trudne. Spółka dopiero rozpoczynała działalność i zatrudniała zaledwie kilka osób. Bibby Financial Services to pierwsza firma, która zgodziła się na zawarcie umowy na faktoring w wysokości 200 tys. zł. Obecnie limit ten wynosi 8 mln. zł. Firmę Ventus i Bibby Financial Services wiąże standardowa umowa faktoringowa, która obejmuje usługi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Rafał Jankowski współpracuje z Bibby Financial Services również w Niemczech, gdzie zarządza inną spółką – na rozkręcenie biznesu otrzymał 250 tys. euro. Formalności załatwił w pół godziny. Zdaniem biznesmena, żaden bank nie przyznałby mu tak dużych środków w tak krótkim czasie.

Faktoring jest istotny, ponieważ zapewnia płynność finansową. W Polsce, ale również na Zachodzie, terminy płatności sięgają do 90 dni. Żeby prowadzić biznes, konieczne są ciągłe inwestycje związane z bieżącym pokryciem kosztów. Firma faktoringowa to doskonałe rozwiązanie w takiej sytuacji. Przewagą Bibby Financial Services nad podobnymi instytucjami jest fakt, że grupa działa globalnie i jest rozpoznawalna na europejskim rynku. Znamy się na finansach międzynarodowych, dlatego procedura oceny finansowej oraz kontrahentów przebiega dużo szybciej. W ocenie wiceprezesa Ventus Sp. z o.o., jeśli ktoś działa we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zna największe korporacje, dużo sprawniej weryfikuje rzeczywistą kondycję finansową przedsiębiorstw.