Flexible Packaging - o faktoringu w Bibby Financial Services

 

Flexible Packaging Polska Sp. z o.o to producent opakowań miękkich do świeżych produktów spożywczych. Pod koniec 2014 roku Flexible Packaging Polska Sp. z o. rozpoczęła współpracę z Bibby Financial Services. Oferta faktoringowa pozwoliła sfinansować duży kontrakt na rynku zagranicznym, dzięki któremu Flexible Packaging Polska Sp. z o.o mogła się rozwijać. Produkty Flexible Packaging Polska Sp. z o.o zdobyły uznanie na rynku skandynawskim, co byłoby niemożliwe bez finansowania zewnętrznego.

Sławomir Pechcin z przedsiębiorstwa Flexible Packaging Polska Sp. z o.o. opowiada o tym, w jaki sposób firma Bibby Financial Services oferująca usługi finansowe pomaga rozwijać biznes poprzez faktoring. Podkreśla, że mając do wyboru finansowanie bankowe lub finansowanie faktoringowe, drugie rozwiązanie jest bardziej dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorstw, które nie mają obszernej historii bilansowej wymaganej do kredytu bankowego, a chcą poszerzać swoje możliwości poprzez nowe kontrakty, które przekładają się na zwiększenie obrotów. Pracownicy Bibby Financial Services doskonale znają problematykę rozwoju biznesu i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, co Flexible Packaging Polska Sp. z o.o. sprawdziła na własnym przykładzie.

Produkty z oferty Bibby Financial Services dostosowywane są do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Sławomir Pechcin wymienia kilka rodzajów faktoringu, w tym: faktoring z regresem (niepełny) - opierający sią na ograniczonej odpowiedzialności faktora oraz faktoring bez regresu (pełny) -  w jakim występuje definitywne przeniesienie wierzytelności faktora, a równocześnie całkowicie przejęcie przez niego ryzyka niewypłacalności dłużnika. Dla Flexible Packaging Polska Sp. z o.o szczególne znaczenie miał też faktoring eksportowy i faktoring odwrotny - istotne rodzaje dla firm w trakcie realizacji nowych projektów międzynarodowych, kiedy to może dojść do problemów przepływów finansowych.

Sławomir Pechcin podkreśla, że Flexible Packaging Polska Sp. z o.o bez zbudowania finansowego bezpieczeństwa, dzięki Bibby Financial Services nie osiągnęłaby obecnej pozycji na rynku. Wynika z tego, że z pewnością faktoring jako forma finansowania działalności gospodarczej i alternatywa dla kredytu to rozwiązanie warte uwagi.