linia produkcyjna

Wolne faktury

Updated: 27 kwietnia 2020
phone call

Wspieramy MSP w walce o #WolneFaktury

Zakazy cesji wierzytelności, wpisane do umów między kontrahentami, nie tylko krępują swobodę gospodarczą ale również przyczyniają się do zatorów płatniczych. Małe i średnie firmy tracą na ograniczeniu możliwości dowolnego rozporządzania własną należnością. Bibby Financial Serwices, wraz z Polskim Związkiem Faktorów postuluje konieczność zmian ustawowych i ochrony wszystkich stron transakcji handlowej. Włączyliśmy się także w kampanię #WolneFaktury, która uświadamia przedsiębiorców o zagrożeniach stojących za stosowanymi zakazami cesji:

phone call

Czym jest zakaz cesji?

Umowny zakaz cesji to prawo gwarantowane firmom przez kodeks cywilny. U jego źródeł leżała potrzeba ochrony firm kupujących produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności przed nieograniczonym (czasami niebezpiecznym dla kupującego) dysponowaniem wierzytelnościami przez sprzedającego. Chodziło o to, żeby firma miała kontrolę nad tym, komu ostatecznie jest winna pieniądze. Idea słuszna, ale w ostatnich czasach zupełnie wypaczona, ponieważ zakaz cesji stał się kartą przetargową w rękach dużych przedsiębiorstw handlowych, a nawet spółek państwowych, które zręcznie jej używają podczas negocjacji handlowych.

Zakaz cesji umieszczany jest często w draftach umów, które dostawcy z sektora MŚP otrzymują od dużych kontrahentów, np. sieci handlowych. Otrzymanie projektu umowy to ostatni dzwonek, żeby podjąć negocjacje i spróbować zmienić ów zapis. Jeśli firma podpisze umowę z zakazem cesji, straci możliwość przekazywania faktur np. do faktoringu lub zabezpieczenia nimi innych form finansowania (czyli pozyskiwania płynności), a tym samym odetnie sobie drogę do – nomen omen – płynnego zarządzania płynnością firmy w sytuacji sprzedaży towarów lub usług z długim terminem płatności.

Dowiedz się więcej

phone call

Zakazy cesji a zatory płatnicze

Wejście w życie z początkiem 2020 roku ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym wielu przedsiębiorców przyjęło z nadzieją. Czas pokaże, czy rzeczywiście terminy płatności powyżej 60 dni znikną z faktur. Wkrótce przekonamy się również, czy zatory płatnicze były jedynym źródłem problemów z płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polski Związek Faktorów zwraca uwagę na jeszcze jeden nierozwiązany problem: brak możliwości skutecznego przelewu praw do wierzytelności będący wynikiem klauzul o zakacie cesji wpisywanych do umów handlowych.

Nowa ustawa ma wspierać MŚP określając dopuszczalne terminy płatności na fakturze. Tymczasem problemem jest nie 60 czy 90 dniowy termin płatności, a wpisany do wielu umów handlowych zakaz cesji wierzytelności. W świetle zapisów Kodeksu Cywilnego stosowanie tego zakazu uniemożliwia swobodne dysponowanie wierzytelnościami przez dostawców. Bez zgody dłużnika (m.in. dużych sieci handlowych, firm z udziałem Skarbu Państwa, np. PKN Orlen, PGE, ENERGA, itp.) nie mogą np. łatwo korzystać z możliwości finansowania swojej działalności w oparciu o faktury. To poważna bariera ograniczająca swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.


Dowiedz się więcej
Chcesz więcej takich informacji?

Otrzymuj powiadomienia

Dbamy o ochronę Twoich danych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Sukcesja w firmie
Artykuły

Biznes czy rodzina?

Sukcesja firmy to skomplikowany proces, do którego trzeba się dobrze przygotować. Oto jak podejść do sukcesji, aby firma zdrowo się rozwijała.
Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?
Artykuły

Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?

Podatki kojarzą się zazwyczaj negatywnie, ale czy mogą być Twoim sprzymierzeńcem i źródłem przewagi konkurencyjnej? Zapraszamy do lektury artykułu!
Wyzwania w branży tworzyw sztucznych i opakowań
Artykuły

Wyzwania w branży tworzyw sztucznych i opakowań

Dowiedz się przed jakimi wyzwaniami stanęły firmy z branży tworzyw sztucznych i opakować w 2022 roku!
Jak przeprowadzić firmę przez kryzys
Blog

Jak przeprowadzić firmę przez kryzys

Wcześniej pandemia koronawirusa, teraz wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję oraz Białoruś. Kryzys może pojawić się w każdej chwili i dotknąć każdą firmę.